Giới thiệu chung

VIỆN NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ VÀ VĂN HÓA VIỆT

Vietnamese Institute of History and Culture Research

Viện Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Việt (tên tiếng Anh “Vietnamese Institute of History and Culture Research, tên viết tắt “VIHC”) là tổ chức khoa học và công nghệ, có trụ sở tại Hà Nội, các chi nhánh tại miền Trung, miền Nam, Tây Nguyên và 02 trung tâm nghiên cứu trực thuộc.

 

Ban lãnh đạo Viện Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Việt

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam” và “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, Viện Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Việt ý thức sâu sắc vai trò của tri thức lịch sử và văn hóa dân tộc trong việc góp phần kiến tạo động lực cho đất nước, quê hương vươn tới hạnh phúc, ấm no, thịnh vượng. Lời dạy của Người cùng với thực tiễn sôi động trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước, các địa phương, các ngành chính là nguồn cảm hứng vô tận thôi thúc đội ngũ chuyên gia, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu tâm huyết đẩy mạnh và mở rộng hoạt động của Viện  Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Việt trong suốt thời gian qua; giữ vững tôn chỉ và sứ mệnh “Kết nối tri thức – Hội tụ niềm tin – Lan tỏa giá trị Việt”!

Viện đã và đang đẩy mạnh hợp tác cùng các đối tác trong cả nước tổ chức nghiên cứu, hội thảo, phát triển các dự án thực nghiệm khoa học xã hội; biên soạn, xuất bản nhiều đề tài Lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống các cơ quan, đơn vị, sách địa chí; các chuyên đề, các tài liệu khác liên quan lịch sử, văn hóa… Kết quả nghiên cứu của Viện được các cơ quan chuyên môn, cơ quan thẩm định, công chúng đánh giá cao về tinh thần lao động, chất lượng sản phẩm, nhất là giá trị về tri thức, phương pháp và ứng dụng thực tiễn.

Kế thừa và phát huy thành tựu đã đạt được, với đội ngũ các nhân lực giàu tâm huyết, giàu kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn vững vàng, Viện Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Việt cam kết mạnh mẽ rằng sẽ luôn là người đồng hành tin cậy của Quý đối tác, khách hàng; góp phần bồi đắp, lan tỏa và làm giàu thêm kho tàng tri thức lịch sử, tri thức văn hóa Việt Nam

 

VIHC