Lịch sử 120 năm thị xã Phú Thọ

Thị xã Phú Thọ nằm ở phía Tây miền đất Tổ Hùng Vương, nơi con người tụ cư từ buổi bình minh của lịch sử dân tộc. Trong dòng lịch sử hàng nghìn năm chiến đấu và xây dựng quê hương, chặng đường hơn một thế kỷ qua chính là sự tiếp nối và phát triển ở một tầm cao hơn, phản ánh những nỗ lực và ý chí vươn lên không ngừng của Nhân dân thị xã, tạo nên những chuyển biến cơ bản và toàn diện trên mảnh đất này.

Ngày 05/5/1903, Toàn quyền Đông Dương ký Nghị định về việc chuyển lỵ sở của tỉnh Hưng Hóa từ làng Trúc Phê, tổng Thượng Nông, huyện Tam Nông về làng Phú Thọ. Đến năm 1907, làng Phú Thọ đã được nâng cấp trở thành thị xã. Từ khi có Đảng lãnh đạo, Nhân dân thị xã Phú Thọ đã tích cực tham gia các hoạt động yêu nước chống Pháp làm nên Cách mạng tháng Tám năm 1945, tích cực đóng góp sức người sức của trong hai cuộc kháng chiến và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Từ năm 1986, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, thị xã Phú Thọ đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. Diện mạo đô thị ngày càng khang trang, hiện đại. Trải qua 120 năm biến đổi không ngừng, lịch sử đã ghi nhận những thành tích, những chiến công, những đóng góp lớn lao của nhân dân thị xã Phú Thọ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp kỷ niệm 120 năm thành lập thị xã Phú Thọ, đội ngũ nhân sự của Viện Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Việt phối hợp với Thị ủy – Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ tổ chức sưu tầm tái bản có chỉnh lý, bổ sung cuốn sách “Lịch sử 120 năm thị xã Phú Thọ (1903 – 2023)” trên cơ sở kế thừa cuốn sách “Lịch sử 100 năm thị xã Phú Thọ” (phát hành năm 2002), biên soạn bổ sung giai đoạn 2000 – 2023.

Cuốn sách không những ghi lại quá trình, hình thành, phát triển của vùng đất, con người thị xã trong suốt 120 năm qua, cuốn sách còn ghi lại tinh thần yêu nước, cách mạng, công lao to lớn của các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân thị xã Phú Thọ tham gia vào công cuộc xây dựng và phát triển thị xã, để những thế hệ hôm nay và mai sau trân trọng, kế thừa và tiếp tục phát huy trong sự nghiệp xây dựng, phát triển thị xã ở thời điểm hiện tại và tương lai.

 

VIHC