Truyền thống Thanh niên xung phong tỉnh Bắc Kạn

Năm 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đạo Ban Thường vụ Trung ương Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam huy động lực lượng thanh niên trẻ, khỏe để thành lập các đội thanh niên xung phong, làm nhiệm vụ xây dựng, sửa chữa cầu đường, đảm bảo giao thông trên các tuyến đường, góp phần cùng bộ đội và toàn dân đánh thắng địch trên các chiến trường. Tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thành lập lực lượng thanh niên xung phong chính là kim chỉ nam, hun đúc tinh thần hăng hái, yêu nước cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Tháng 9/1950, Liên phân đội Minh Khai – đơn vị thanh niên xung phong đầu tiên của tỉnh Bắc Kạn ra đời. Trong những năm tiếp theo, các đơn vị thanh niên xung phong lần lượt được thành lập trên địa bàn. Các thế hệ đội viên thanh niên xung phong đã cùng nhau làm nên kỳ tích, góp phần cùng quân dân cả nước giành thắng lợi trong 2 cuộc kháng chiến. Các đội viên thanh niên xung phong Bắc Kạn đã đoàn kết, nêu cao tinh thần vượt khó khăn, gian khổ, xứng đáng là lực lượng xung kích trên mọi mặt trận. Với những đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, nhiều tập thể, đội viên thanh niên xung phong Bắc Kạn đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý; trong đó, Đại đội Thanh niên xung phong 915 – Đội 91 Bắc Thái và Đơn vị Thanh niên xung phong H100 được trao tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”. Sau khi đất nước thống nhất, các đội viên thanh niên xung phong trở về quê hương sinh sống, nhiều cựu thanh niên xung phong trở thành điển hình trong phát triển kinh tế. Sự cống hiến của lực lượng Thanh niên xung phong Bắc Kạn trong thời chiến cũng như thời bình xứng đáng được tôn vinh, ghi tạc vào lịch sử để các thế hệ mai sau noi gương và học tập.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Thường trực Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Bắc Kạn phối hợp với một số nhân sự của Viện Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Việt tổ chức sưu tầm, biên soạn, xuất bản cuốn sách “Truyền thống Thanh niên xung phong tỉnh Bắc Kạn (1950 – 2020)”.

Cuốn sách gồm 4 chương, tái hiện hình ảnh, hoạt động của lực lượng Thanh niên xung phong Bắc Kạn trong những năm kháng chiến chống Pháp, khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và góp sức người, sức của trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; tập trung xây dựng kinh tế – xã hội ở địa phương… Cuốn sách được biên soạn khách quan, trung thực quá trình tổ chức, xây dựng và sự cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ thanh niên xung phong, cựu thanh niên xung phong tỉnh Bắc Kạn trong 70 năm (1950 – 2020).