VIHC thực hiện tái bản chỉnh lý, bổ sung lịch sử Đảng bộ huyện Nga Sơn (1946 – 2020)

Tháng 11/2023, Huyện ủy Nga Sơn đã lựa chọn Viện Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Việt thực hiện tái bản chỉnh lý, bổ sung “Lịch sử Đảng bộ huyện Nga Sơn (1946 – 2020)”. Đây là vinh dự và trách nhiệm to lớn đối với Viện Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Việt trong việc nghiên cứu, biên soạn các đề tài lịch sử văn hóa và đề tài lịch sử cách mạng các địa phương.

Nga Sơn là huyện ven biển phía đông bắc tỉnh Thanh Hóa, là cửa ngõ quan trọng từ miền Trung ra các tỉnh phía Bắc và Thủ đô Hà Nội. Đây là vùng đất có đặc trưng về lịch sử văn hóa nổi bật, tiêu biểu là truyền thuyết Từ Thức gặp tiên, phản ánh khát vọng của con người về một thế giới tươi đẹp và hạnh phúc. Vùng đất còn có Mai An Tiêm, được coi là ông tổ của nghề trồng dưa hấu của nước ta.

Đền thờ Mai An Tiêm

Trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước, Nga Sơn có bà Lê Thị Hoa – một nữ tướng đã cầm quân khởi nghĩa tại địa phương này giúp Hai Bà Trưng đánh giặc Đông Hán. Sau khi đánh đuổi quân xâm lăng, bà Lê Thị Hoa xin được trở lại Nga Sơn để tiếp tục tổ chức dân khai hoang, lập làng, lấn biển. 

Nga Sơn là vùng quê có căn cứ khởi nghĩa Ba Đình trong phong trào Cần Vương chống thực dân Pháp xâm lược vào cuối thế kỷ XIX, là một trong những cuộc khởi nghĩa thể hiện lòng yêu nước sâu sắc, tinh thần quật khởi, quyết tâm đánh giặc giữ nước của dân tộc ta. Tuy quân số ít, vũ khí thô sơ, nhưng với nghệ thuật tạo lập thế trận độc đáo, Nghĩa quân Ba Đình đã đánh lui nhiều đợt tiến công của địch, khiến chúng phải khiếp sợ, khâm phục.

Khu di tích lịch sử văn hóa căn cứ khởi nghĩa Ba Đình

Tháng 10/1945, chi bộ Đảng đầu tiên ở Nga Sơn được thành lập tại xã Nga Thắng, sau đó các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục phát triển nhanh và Đảng bộ huyện được thành lập vào cuối năm 1946. Gần 80 năm qua, Đảng bộ huyện Nga Sơn đã trưởng thành vượt bậc, lãnh đạo nhân dân giành những thắng lợi vẻ vang trong hai cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm và thời kỳ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Trong công cuộc đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện đã năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất tạo sự phát triển toàn diện trên các lĩnh vực. Liên tục trong 10 năm gần đây, tốc độ phát triển kinh tế của huyện đều đạt trên 13%, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao. Trong phong trào xây dựng Nông thôn mới, nhờ có sự đồng thuận, tham gia nhiệt tình của nhân dân nên đã thu được kết quả tích cực, bộ mặt nông thôn ngày thêm khởi sắc…

Thu hoạch cói ở Nga Sơn

Viện Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Việt đã phân công lãnh đạo, quản lý chuyên môn cùng ban biên soạn có trình độ, kinh nghiệm, đồng thời mời thêm các nhà khoa học, nhà nghiên cứu có chuyên môn phục vụ quá trình nghiên cứu, biên soạn cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Nga Sơn (1946 – 2020).

Nội dung của cuốn sách nhằm phác họa lại chặng đường xây dựng và phát triển của huyện Nga Sơn, đặc biệt là những dấu ấn, sự phát triển của huyện trên các mặt dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện cho đến năm 2020. Cuốn sách đồng thời nhấn mạnh vai trò và sự trưởng thành của Đảng bộ huyện Nga Sơn qua các nhiệm kỳ, góp phần thực hiện đúng đắn những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tỉnh Thanh Hóa trong công cuộc phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân.

Sự đổi thay từng ngày ở Nga Sơn 

Quá trình thực hiện bắt đầu diễn ra từ tháng 12/2023. Bước đầu tổ chức sưu tầm tư liệu ở tất cả các nguồn từ Trung ương đến địa phương; đồng thời kết hợp các phương pháp điền dã, điều tra để tiếp nhận thông tin từ các cán bộ, nguyên cán bộ và quần chúng nhân dân tại địa phương. Trong quá trình biên soạn, Viện Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Việt nêu cao tinh thần kế thừa những tinh hoa của cuốn sách cũ, đồng thời sắp xếp, chỉnh lý và bổ sung các thông tin sưu tầm mới nhằm xây dựng cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Nga Sơn chi tiết và sâu sắc hơn về các sự kiện quan trọng, cũng như bổ sung được các vấn đề mới, giai đoạn lịch sử mới trong thời gian vừa qua.

Dự kiến, cuốn sách Lịch sử Đảng bộ huyện Nga Sơn (1946 – 2020) sẽ được phát hành vào đầu năm 2025, nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Nga Sơn lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Cuốn sách sau khi hoàn thành sẽ là tư liệu quý báu cho công tác giáo dục truyền thống cách mạng, giúp nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm đối với các cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Nga Sơn.

VIHC