VIHC tham dự Hội nghị Công bố, phát hành sách Lịch sử Đảng bộ thành phố Thái Bình (2000 – 2020)

Ngày 24/6/2024, lãnh đạo Viện Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Việt tham dự Hội nghị Công bố, phát hành sách Lịch sử Đảng bộ thành phố Thái Bình (2000 – 2020) do Thành ủy Thái Bình, tỉnh Thái Bình tổ chức. Đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố chủ trì Hội nghị. Tham dự có các các đồng chí trong Ban Thường vụ; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo chủ chốt của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố qua các thời kỳ, đại diện các tổ chức Đảng trực thuộc và nhóm tác giả tham gia  nghiên cứu biên soạn.

 

 

Đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố trao sách cho đại diện các tổ chức Đảng trực thuộc

 

Cuốn sách với độ dày gần 400 và 36 trang ảnh, phản ánh tương đối đầy đủ và nhấn mạnh các sự kiện quan trọng, tái hiện sinh động chặng đường phát triển của Đảng bộ và nhân dân thành phố trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển quê hương giàu mạnh, văn minh, hiện đại; xây dựng và phát triển thành phố Thái Bình trở thành trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh trong 20 năm đầu của thế kỷ XXI.

 

 

Lãnh đạo Viện nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Việt chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Thành ủy và nhóm tác giả

 

Cuốn sách chia làm 3 phần lớn: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế – xã hội, đưa thị xã Thái Bình trở thành thành phố trực thuộc tỉnh, giai đoạn 2000 – 2010; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy sức mạnh của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Thái Bình, đẩy mạnh cải cách hành chính, khai thác mọi nguồn lực, tập trung phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng thành phố Thái Bình đạt tiêu chí đô thị loại II, phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại I, giai đoạn 2010 – 2020; Những thành tựu, bài học kinh nghiệm, chiến lược phát triển thành phố Thái Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là kết quả phối hợp giữa Viện Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Việt với Thành ủy Thái Bình, các nhà nghiên cứu tại thành phố triển khai sưu tầm tư liệu, nghiên cứu biên soạn và các quy trình hội thảo lấy ý kiến. Đến tháng 5/2024, bản thảo hoàn thành các quy trình thẩm định, cấp phép xuất và in ấn.

Việc công bố, phát hành sách Lịch sử Đảng bộ thành phố Thái Bình (2000 – 2020) là hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thị xã, 20 năm xây dựng và phát triển thành phố Thái Bình. Cuốn sách được xuất bản là nguồn tư liệu quan trọng để cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố Thái Bình nghiên cứu, học tập, giáo dục truyền thống cách mạng, góp phần thiết thực phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của thành phố trong giai đoạn cách mạng mới.

VIHC