Điền dã, khảo cứu địa điểm và thời gian thành lập Chi bộ đầu tiên của huyện Cẩm Thủy

Thực hiện chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học, ngày 17/6/2024, Viện Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Việt phối hợp với Huyện ủy Cẩm Thủy, các nhà khoa học và các nhân chứng tổ chức hoạt động điền dã, khảo cứu thực địa để tiến tới hội thảo khoa học, xây dựng hồ sơ khoa học địa điểm và thời gian thành lập Chi bộ đầu tiên của huyện Cẩm Thủy.

 

Quang cảnh buổi trao đổi giữa các nhà khoa học và nhân chứng lịch sử tại Huyện ủy Cẩm Thủy

 

Theo Lịch sử Đảng bộ huyện Cẩm Thủy (1946 – 2010) và các tài liệu có liên quan, xác định ngày 20/02/1946 Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở huyện Cẩm Thủy được thành lập tại Trụ sở Việt Minh huyện (huyện đường cũ), từ Chi bộ đầu tiên đã gây dựng phong trào cách mạng trong toàn huyện và phát triển thành Đảng bộ huyện sau này. Tuy nhiên vị trí huyện đường vẫn chưa khai thác được tài liệu chính thống để xác định nơi thành lập chi bộ đầu tiên.

 

Nhân chứng lịch sử và các nhà khoa học khảo sát tại thực địa

 

Từ những chứng cứ có giá trị được khai thác tại buổi trao đổi, tổ công tác đã trực tiếp khảo sát tại khu vực công sở thị trấn Phong Sơn và một số địa điểm trên địa bàn. Tại các điểm khảo sát, tổ công tác tìm hiểu các tư liệu, hiện vật, dấu tích cổ để xác định vị trí huyện đường. Tuy nhiên còn nhiều ý kiến khác nhau, song trên cơ sở khảo sát thực địa, kết hợp với chứng cứ, tài liệu được khai thác ở Trung ương, địa phương tổ công tác sẽ cung cấp luận cứ khoa học xác định địa điểm và thời gian thành lập chi bộ đầu tiên của huyện

Việc thực hiện điền dã, địa điểm và thời gian thành lập Chi bộ đầu tiên của huyện Cẩm Thủy sẽ cung cấp cho Ban Thường vụ Huyện ủy và các nhà nghiên cứu có thêm những tư liệu khách quan, khoa học phục vụ cho việc xác định vị trí thành lập chi bộ đầu tiên của huyện để làm hồ sơ di tích lịch sử cách mạng. Đồng thời là tư liệu quý bổ sung vào hệ thống di sản phi vật thể của huyện để giáo dục truyền thống cách mạng, phong trào đấu tranh của nhân dân dưới sự lanh đạo của Đảng bộ huyện qua các thời kỳ.

 

VIHC