Hội thảo lần 2 cuốn Lịch sử Mặt trận Tổ quốc tỉnh Cao Bằng giai đoạn 1930 – 2024

Ngày 9/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Cao Bằng đã tổ chức hội thảo lần 2 lấy ý kiến góp ý dự thảo cuốn Lịch sử Mặt trận Tổ quốc tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 1930 – 2024. Đây là hoạt động quan trọng nhằm tiếp thu ý kiến của các đồng chí nguyên là lãnh đạo, cán bộ Mặt trận Tổ quốc tỉnh qua các thời kỳ vào bản dự thảo đề cương.
Đồng chí Hà Ngọc Giáp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Cao Bằng chủ trì.

PGS.TS Phạm Văn Huynh phát biểu tại Hội thảo

Tham dự Hội nghị, về phía tỉnh Cao Bằng có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh qua các thời kỳ. Về phía Viện Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Việt có PGS.TS Phạm Văn Huynh, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Viện, ông Nguyễn Huy Phương – Phó Viện trưởng. Ngoài ra còn có các thành viên ban chỉ đạo, tổ giúp việc.

Tại Hội thảo, đại diện Viện Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Việt trình bày sơ lược bản dự thảo cuốn Lịch sử Mặt trận Tổ quốc tỉnh Cao Bằng giai đoạn 1930 – 2024 gồm 6 chương. Trong đó, chương I: Quá trình thành lập mặt trận ở Cao Bằng trong cuộc vận động đấu tranh giành chính quyền (1930 – 1945); chương II: Mặt trận Việt Minh – Liên Việt tỉnh Cao Bằng trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954); chương III: MTTQ tỉnh Cao Bằng trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 – 1975); chương IV: MTTQ Việt Nam tỉnh thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (1976 – 1985); chương V: MTTQ Việt Nam tỉnh vận động nhân dân đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới (1986 – 2003); chương VI: MTTQ tỉnh Cao Bằng trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (2004 – 2024).

Lắng nghe báo cáo, các đại biểu tham gia Hội thảo đánh giá cao tinh thần trách nhiệm trong công tác nghiên cứu, biên soạn của các chuyên gia, nhà nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Việt. Xác định đây là đề tài quan trọng, góp phần tái hiện toàn bộ quá trình hình thành và phát triển của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Cao Bằng qua các giai đoạn, vai trò và những đóng góp của Mặt trận các cấp trong công cuộc xây dựng và phát triển của quê hương đất nước, do đó, các đại biểu đã chia sẻ, đóng góp thêm ý kiến về bố cục cuốn sách, thống nhất tên gọi, nội dung của từng chương, bổ sung tư liệu, hình ảnh phù hợp với mỗi giai đoạn lịch sử,…

 

Các đại biểu chia sẻ, đóng góp ý kiến về nội dung dự thảo

Thay mặt tổ biên soạn, đồng chí Hà Ngọc Giáp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh ghi nhận các ý kiến đóng góp của các đại biểu, những thông tin bổ ích tại hội thảo sẽ được tổ biên soạn tổng hợp, điều chỉnh ngắn gọn, xúc tích phù hợp với từng giai đoạn phát triển của hệ thống MTTQ tỉnh.
Dự kiến cuốn sách Lịch sử Mặt trận Tổ quốc tỉnh Cao Bằng giai đoạn 1930 – 2024 sẽ đưa ra thẩm định, in ấn và phát hành vào tháng 06/2024.

VIHC