Phát hành Kỷ yếu “Nậm Pồ 10 năm xây dựng và phát triển”

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, (23/6/2013 – 23/6/2023), Ban Thường vụ Huyện ủy Nậm Pồ tổ chức nghiên cứu biên soạn và ra mắt cuốn Kỷ yếu “Nậm Pồ 10 năm xây dựng và phát triển (23/6/2013 – 23/6/2023)”.

 

 

 

Lãnh đạo Viện Nghiên cứu lịch sử và văn hóa Việt phát biểu tại hội thảo do Huyện ủy Nậm Pồ tổ chức

 

Kỷ yếu “Nậm Pồ 10 năm xây dựng và phát triển” được biên soạn, xuất bản vào dịp kỷ niệm 10 năm tổ chức Đảng và hệ thống chính trị của huyện chính thức đi vào hoạt động, nhằm ghi lại chặng đường xây dựng và phát triển của huyện. Cuốn kỷ yếu tái hiện quá trình hình thành và phát triển của huyện giai đoạn 2013 – 2023; phản ánh rõ nét vai trò lãnh đạo của Đảng bộ, hoạt động của chính quyền và các đoàn thể; những kết quả quan trọng về kinh tế- xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại.

Cuốn kỷ yếu gồm 3 phần chính: Vùng đất và con người huyện Nậm Pồ; huyện Nậm Pồ – 10 năm xây dựng và phát triển và hình ảnh hoạt động của Đảng bộ và nhân dân huyện Nậm Pồ.  Cuốn kỷ yếu được biên soạn công phu, bài bản và qua hai lần hội thảo với nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết.

Kỷ yếu “Nậm Pồ 10 năm xây dựng và phát triển”

Kỷ yếu “Nậm Pồ 10 năm xây dựng và phát triển” là tài liệu quý, phục vụ việc nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc huyện Nậm Pồ, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, quyết tâm khắc phục khó khăn, đẩy lùi đói nghèo, lạc hậu, từng bước nâng cao đời sống vật chất thần cho nhân dân, bảo vệ vững chắc vùng biên cương của Tổ quốc.

 

VIHC