Phát hành ấn phẩm kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng huyện Sìn Hồ

Viện Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Việt phối hợp với Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu tổ chức nghiên cứu, biên soạn và phát hành cuốn Kỷ yếu “70 năm Ngày giải phóng huyện Sìn Hồ (19/12/1953 – 12/2023)”.  

 

Kỷ yếu “70 năm Ngày giải phóng huyện Sìn Hồ (19/12/1953 – 12/2023) 

Cuốn kỷ yếu đã tái hiện quá trình đấu tranh cách mạng của lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc huyện Sìn Hồ trong Kháng chiến chống thực dân Pháp giải phóng quê hương, tạo đà cho vùng Tây Bắc và cả nước giành thắng lợi trong chiến dịch Đông Xuân 1953 – 1954; đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu – chấn động địa cầu. Kỷ yếu còn khái quát những thành tựu nổi bật, sự vươn mình của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc của huyện trong 70 năm qua; giới thiệu về 22 xã, thị trấn của huyện với những nét chính về phát triển kinh tế – xã hội.

Khái quát chung về huyện Sìn Hồ được giới thiệu trong kỷ yếu

 

Kỷ yếu “70 năm Ngày giải phóng huyện Sìn Hồ (19/12/1953 – 19/12/2023)” là tài liệu quý, phục vụ việc nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng, khát vọng hòa bình, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc huyện Sìn Hồ, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, quyết tâm khắc phục khó khăn, đẩy lùi đói nghèo, lạc hậu, từng bước nâng cao đời sống vật chất thần cho nhân dân, bảo vệ vững chắc vùng biên cương của Tổ quốc.

VIHC