Triển khai nghiên cứu biên soạn Lịch sử ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng

Ngày 22/6/2023, Viện Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Việt phối hợp với Đảng ủy Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Cao Bằng tổ chức triển khai biên soạn đề tài lịch sử “20 năm ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng (2005 – 2025). Đây là hoạt động nằm trong Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 25/6/2021 của Tỉnh ủy Cao Bằng về “Nghiên cứu, biên soạn và xuất bản các ấn phẩm lịch sử đảng bộ địa phương, lịch sử truyền thống ngành giai đoạn 2021 – 2025”.

Quang cảnh Hội nghị

Với mục tiêu tái hiện lại quá trình xây dựng, trưởng thành, phát triển và những đóng góp của ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của địa phương. Giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng, hiểu rõ hơn, sâu hơn về tầm quan trọng của Ngành trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ở địa phương.

Ông Lê Văn Quỳnh – Viện trưởng Viện nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Việt phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị cũng thống nhất phương pháp thực hiện đề tài để đảm bảo tính Đảng, tính khoa học và tính chuyên ngành; phản ánh chính xác, khách quan các sự kiện lịch sử của ngành thông tin và truyền thông tỉnh, gắn với dòng chảy lịch sử của tỉnh Cao Bằng và đất nước.

VIHC