VIHC chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân

Ngày 19/8/1945, cuộc Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi ở Hà Nội, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam ra đời. Ở Bắc Bộ thành lập Sở Liêm phóng, Trung Bộ lập Sở Trinh sát, Nam Bộ lập Quốc gia tự vệ Cuộc. Tuy tên gọi ở ba miền khác nhau, nhưng các tổ chức đầu tiên của Công an nhân dân đều có chung nhiệm vụ trấn áp bọn phản cách mạng, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng và tài sản của Nhân dân.

Ngày 12/12/2005, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Lệnh số 30/2005/L-CTN công bố Luật Công an nhân dân (CAND), trong đó quy định: “Ngày 19 tháng 8 hàng năm là Ngày truyền thống của Công an nhân (CAND) dân và là ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (trước đó, ngày 13/6/2005, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 521/QĐ-TTg, Quy định ngày 19/ 8 hàng năm là Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”).

Thời gian vừa qua, đội ngũ cán bộ, nghiên cứu viên của VIHC phối hợp với Công an các địa phương đã sưu tầm tư liệu, nghiên cứu biên soạn nhiều đề tài lịch sử lực lượng công an.  Trong các đề tài về lịch sử, văn hóa do VIHC nghiên cứu, biên soạn đã làm sống lại hình ảnh các tổ chức đầu tiên hình thành lực lượng CAND và những chiến công của công an các địa phương trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm, bảo vệ an ninh trật tự trong thời kỳ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và công cuộc đổi mới.

VIHC tiếp tục tích lũy kiến thức, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ để tập trung nghiên cứu các để tài lịch sử – văn hóa về lực lượng CAND, góp phần đưa những giá trị lịch sử của ngành đến với bạn đọc nói chung và cán bộ chiến sĩ lực lượng CAND nói riêng.

VIHC chúc cán bộ, chiến sĩ lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, trấn áp tội phạm bảo vệ trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

VIHC