Chi nhánh miền Trung – Viện nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Việt ký kết hợp tác

Sau buổi Lễ ra mắt Chi nhánh miền Trung thành công, dưới sự hiện diện của ông Lê Văn Quỳnh – Viện trưởng Viện nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Việt, các thỏa thuận hợp các với các đơn vị đã diễn ra.

Chi nhánh miền Trung – Viện nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Việt đã ký kết hợp tác nghiên cứu, quảng bá, ứng dụng giá trị lịch sử – văn hóa trong giáo dục đào tạo, du lịch và công nghiệp sáng tạo; hợp tác nghiên cứu, xây dựng học liệu điện tử các môn lý luận chính trị với các đối tác như: Hiệp hội Du lịch thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Trung tâm Giáo dục tổng quát và Đổi mới sáng tạo, Trường Đại học Thái Bình Dương. Đây là những tiền đề, bước tiến đầu tiên quan trọng trong việc kết nối các nhà khoa học, nhà nghiên cứu phía Bắc, miền Trung phối hợp, hợp tác trong nghiên cứu, ứng dụng và xuất bản, là cơ sở quan trọng để Chi nhánh miền Trung vững bước trở thành cơ sở nghiên cứu khoa học, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ mà Viện Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Việt giao, thực hiện thành công những đề tài, xuất bản phẩm trong thời gian tới. 

 

Một số hình ảnh ký kết giữa Chi nhánh miền Trung – Viện nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Việt với các đối tác.

 

 

VIHC