Phát hành sách Lịch sử 120 năm Thị xã Phú Thọ (1903 – 2023)

Nhân kỷ niệm 120 năm Thị xã Phú Thọ (5/5/1903 – 5/5/2023), Thị ủy – HĐND – UBND – UB MTTQ thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ ra mắt cuốn sách Lịch sử 120 năm thị xã Phú Thọ (1903 – 2023).

 

Lãnh đạo Viện Nghiên cứu lịch sử và văn hóa Việt và Ban Tuyên giáo Thị ủy Phú Thọ thống nhất đề cương cuốn sách

 Cuốn sách được Thường trực Thị ủy và các cơ quan, ban, ngành của thị xã Phú Thọ phối hợp cùng chuyên viên nghiên cứu nay thuộc Viện nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Việt tổ chức sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn. Sách Lịch sử 120 năm thị xã Phú Thọ (1903 – 2023) có dung lượng 560 trang nội dung và 56 trang phụ bản ảnh, khổ 16cm x 24cm, bìa cứng. Nội dung cuốn sách là sự kế thừa và tiếp nối cuốn “Lịch sử 100 năm thị xã Phú Thọ”; thực hiện chỉnh lý, bổ sung giai đoạn 100 năm và viết mới từ năm 2000 đến năm 2023, nêu bật những thành tựu to lớn về kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thị xã Phú Thọ. Cuốn sách được chia thành 11 chương, phân kỳ theo dòng lịch sử chung của đất nước, của tỉnh và thị xã Phú Thọ trong suốt chặng đường 120 năm qua. Từ đó giúp cấp ủy, chính quyền và nhân dân thị xã rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong thời gian tiếp theo.

Đại biểu tham quan gia trưng bày sách lịch sử 120 năm thị xã Phú Thọ (1903 – 2023)

Cuốn sách là tài liệu quý, phục vụ việc nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, góp phần nâng cao lòng tự hào về truyền thống vẻ vang của thị xã Phú Thọ; đồng thời bồi dưỡng tinh thần cách mạng, tình yêu quê hương, đất nước cho các thế hệ cán bộ, đảng viên, thanh niên, sinh viên, học sinh và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

 

VIHC