Phát hành sách “Lịch sử phong trào Công nhân và Công đoàn tỉnh Lạng Sơn”

Nhân dịp dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2023), Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện xong đề tài nghiên cứu và phát hành  cuốn “Lịch sử phong trào Công nhân và Công đoàn tỉnh Lạng Sơn (1925 – 2023)”

Lãnh đạo Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Việt phát biểu tại hội thảo

Nội dung cuốn sách tái hiện chân thực chặng đường 98 năm hoạt động vẻ vang của Công đoàn tỉnh Lạng Sơn, phản ánh chân thực những trang sử hào hùng và những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân và người lao động tỉnh Lạng Sơn trong đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và thời kỳ đổi mới.

Cuốn sách có dung lượng 400 trang, gồm 5 chương, với bìa sách được lấy mầu truyền thống của Ngành Công đoàn. Nội dung của cuốn sách được các nhà khoa học và đội ngũ nghiên cứu viên của Viện Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Việt bám sát những tư liệu lịch sử, tài liệu thu thập từ các trung tâm lưu trữa của Trung ương, địa phương và qua những nhân chứng sống nguyên là lãnh đạo của Công đoàn tỉnh Lạng Sơn qua các thời kỳ. Cuốn sách được các chuyên gia đánh giá cao về chất lượng chuyên môn, hàm lượng khoa học và giá trị lịch sử.

Cuốn sách được phát hành vào dịp dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2023).

 

VIHC.