VIHC chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam 

Cách đây 94 năm, ngày 03/02/1930 Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, đây là sự kiện lịch sử trọng đại, một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta. Ngay từ khi thành lập, Đảng đã nhanh chóng trở thành đội tiền phong chính trị của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam. Đảng lấy việc phục vụ Tổ quốc, phục vụ giai cấp và nhân dân làm mục đích cao cả.

Với đường lối cách mạng đúng đắn, phương pháp cách mạng thích hợp và sáng tạo, Đảng lãnh đạo nhân dân cả nước tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám năm 1945, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, đưa nước ta từ nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành nước tự do, độc lập; nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ.

Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà vừa ra đời, thực dân Pháp đã quay trở lại hòng chiếm nước ta một lần nữa, thù trong giặc ngoài cấu kết với nhau, âm mưu tiêu diệt chính quyền cách mạng còn non trẻ, đẩy đất nước ta vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Trong bối cảnh đó, Đảng ta đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vững vàng chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua thác ghềnh lãnh đạo cách mạng nước ta trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đến thắng lợi cuối cùng.

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng ta đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế tiến bước vững chắc trên con đường XHCN mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, vị thế đối ngoại của đất nước được nâng cao. Những thành tựu ấy đã tạo ra thế và lực cho cách mạng Việt Nam “Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá vì dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh”.

94 năm qua, là những năm tháng vô cùng hào hùng, vẻ vang của nhân dân ta, đưa người dân từ kiếp nô lệ trở thành người chủ đất nước. Từng bước chúng ta xoá bỏ nghèo nàn, lạc hậu, tiến lên xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc; dù trải qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, dù bên cạnh những thành tích to lớn còn có những vấp váp, sai lầm, khuyết điểm nhưng Đảng ta luôn biết tự sửa chữa nên được nhân dân tin cậy, xứng đáng là đội tiên phong của một đất nước anh hùng.

Năm 2023 vừa qua, đội ngũ cán bộ, nghiên cứu viên của VIHC phối hợp với tổ chức Đảng các địa phương và cơ quan, doanh nghiệp đã sưu tầm tư liệu, nghiên cứu biên soạn nhiều đề tài lịch sử, văn hóa trong đó có lịch Đảng bộ các cấp. Trong các đề tài nghiên cứu, VIHC đã chắp nối sự kiện, tái hiện lại quá trình ra đời từ Chi bộ Đảng đầu tiên, phát triển, trưởng thành các Đảng bộ, lãnh đạo phong trào cách mạng của các địa phương trong hai cuộc kháng chiến, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và sự nghiệp đổi mới.

Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, là một dịp để cán bộ, nghiên cứu viên, biên tập viên VIHC ôn lại những trang sử hào hùng của Đảng quang vinh, về lịch sử vẻ vang của dân tộc, về quê hương, đất nước anh hùng. Mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Giáp Thìn, VIHC bước vào năm 2024 với khí thế mới, tiếp tục nghiên cứu thành công các đề tài về lịch sử, văn hóa nói chung và lịch sử Đảng nói riêng, góp phần lan tỏa giá trị lịch sử Đảng trong sự nghiệp đổi mới.

VIHC