VIHC tri ân các anh hùng liệt sĩ

Trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng vẻ vang do Đảng ta lãnh đạo, để có được ngày hôm nay, hàng triệu người con ưu tú đã cống hiến, hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta tôn vinh, ghi nhớ công lao của các thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023), tập thể Viện Nghiên cứu Lịch sử Văn hóa Việt xin tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh trong các cuộc kháng chiến và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; bày tỏ tình cảm chân thành, biết ơn sâu sắc tới các bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh đã cống hiến cho Tổ quốc, đồng thời bày tỏ sự sẻ chia đối với các gia đình liệt sĩ còn chưa tìm được hài cốt người thân của mình.

Viện Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Việt đã và đang khai thác tư liệu, nghiên cứu các đề tài về lịch sử cách mạng, trong đó có những ấn phẩm phản ánh khá đậm nét về những gương chiến đấu dũng cảm của các anh hùng liệt sĩ để giành lại độc lập tự do cho dân tộc, để đất nước trường tồn. Với trách nhiệm và nghĩa tình sâu nặng, Viện đã đóng góp một phần để tri ân và làm giảm bớt nỗi đau, những hy sinh mất mát của các gia đình liệt sĩ và các đồng chí thương binh, bệnh binh. 

 

VIHC