Hội thảo Lịch sử Đảng bộ huyện Mường Chà – tập II (2004 – 2024)

Ngày 31/10/2023, Huyện ủy Mường Chà, tỉnh Điện Biên tổ chức hội thảo khoa học sách Lịch sử Đảng bộ huyện Mường Chà – tập II (2004 – 2024), đồng chí Trần Cao Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị. Tham gia có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo chủ chốt của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Mường Chà. Viện Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Việt có bà Nguyễn Thị Thuấn phó Viện trưởng và thành viên ban nghiên cứu biên soạn về dự.

Năm 2008, Huyện ủy Mường Chà đã xuất bản sách Lịch sử Đảng bộ huyện Mường Chà – tập I (1954 – 2005), đây là công trình có giá trị, nhằm ghi lại những trang sử vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân huyện qua các thời kỳ cách mạng, từ năm 2005 đến nay, trải qua 5 kỳ Đại hội Đảng bộ huyện, địa phương có nhiều sự kiện mới gắn với sự phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của địa phương.

Thực hiện chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”; các kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo của của Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên, đầu năm 2023, Huyện ủy Mường Chà quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban biên soạn tiến hành sưu tâm tư liệu, nghiên cứu xuất bản cuốn sách sách Lịch sử Đảng bộ huyện Mường Chà – tập II (2004 – 2024), Cuốn sách sẽ được phát hành  vào dịp  kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ huyện Mường Chà (25/01/1954 – 25/01/2024)

Viện Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Việt được địa phương lựa chọn làm đơn vị tư vấn, phối hợp nghiên cứu, biên soạn đã tích cực làm công tác sưu tầm tư liệu tại các thư viện, trung tâm lưu trữ quốc gia, Văn phòng  Tỉnh ủy, trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Điện Biên và các nguồn tài liệu chính thống khác. Viện đã lựa chọn đội ngũ nhân lực có kinh nghiêm trong việc nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ các địa phương trên địa bàn Tây Bắc và mời thêm các nhà nghiên cứu lịch sử Điện biên với năng lực và chuyên môn tốt.

 

Bà Nguyễn Thị Thuấn, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lịch sử và Văn hóa Việt phát biểu tại hội nghị

 

Bản thảo đã hoàn thành với gần 200 trang giất A4, bao gồm “Lời giới thiệu” “Kết luận”, phục lục, phụ bản ảnh và 3 chương nội dung gắn giới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện từ năm 2004 đến năm 2024.

Huyện Mường Chà, trước đây có tên là huyện Mường Lay, tháng 3/2005 được đổi tên thành huyện Mường Chà. Thực hiện Nghị quyết 45/NQ-CP, ngày 25/8/2012 của Chính phủ “về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập một số đơn vị hành chính cấp xã, huyện thuộc tỉnh Điện Biên”, theo đó, huyện Mường Chà được thành lập thêm 2 xã mới: Huổi Mí và Nậm Nèm; đồng thời cắt 5 xã: Chà Tở, Nậm Khăn, Chà Nưa, Si Pa Phìn, Phìn Hồ thuộc huyện Mường Chà cho huyện Nậm Pồ. Huyện Mường Chà còn lại 12 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc gồm: Thị trấn Mường Chà (huyện lỵ) và 11 xã: Huổi Lèng, Huổi Mí, Hừa Ngài, Ma Thì Hồ, Mường Mươn, Mường Tùng, Na Sang, Nậm Nèn, Pa Ham, Sa Lông, Sá Tổng và duy trì địa các đơn vị hành chính cho đến nay. Mường Chà là huyện có đường biên giới giáp với huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Ly, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào dài 24,4 km.

Tại Hội thảo, các đại biểu đồng thuận cao trong việc đánh giá chất lượng cuốn sách mang tính khoa học, đảm bảo tính lịch sử, trong đó, nội dung cuốn sách tái hiện rõ nét hoạt động của của Đảng bộ huyện Mường Chà trên các mặt công tác, nhất mạnh các sự kiện, các mộc lịch sử quan trong trong việc lãnh đạo nhân dân các dân tộc huyện nhà tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, phát phiển kinh tế xã hội, xây dựng thế trận quốc phòng an ninh vững chắc  

Khi xuất bản, cuốn sách sẽ là tài liệu quý của Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể và nhân dân các dân tộc huyện Mường Chà, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, là cẩm nang để đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệc vững chắc chủ quyền biên cương của Tổ quốc tong giai đoạn cách mạng mới.

 

VHV