Hội thảo khoa học cuốn Lịch sử Lực lượng vũ trang thành phố Việt Trì (1945 – 2022)

Ngày 31/10, Đảng ủy Quân sự thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ phối hợp với Viện Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Việt tổ chức Hội thảo khoa học lần thứ Nhất cuốn lịch sử lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố Việt Trì giai đoạn 1945 – 2022. Tham gia Hội thảo có các đồng chí nguyên là lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự thành phố qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Tuyên giáo Thành ủy Phú Thọ. Viện Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Việt có Ông Lê Văn Quỳnh, Viện Trưởng và thành viên của tổ nghiên cứu biên soạn về dự.

 

Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị

 

Tại Hội thảo, Viện Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Việt đã báo cáo đề dẫn, tóm tắt về quá trình sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn và làm rõ những nội dung cần cổ sung. Việc tổ chức khai thác, sưu tầm, biên soạn bản thảo cuốn sách được triển khai từ tháng 7/2022. Ban Chỉ đạo sưu tầm, biên soạn sách đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị sưu tầm các nguồn tư liệu ở trung ương, địa phương và gặp gỡ các nhân chứng; đồng thời tiến hành nghiên cứu, biên soạn bản thảo. Sau quá trình chỉnh lý, bổ sung, cuốn sách có bố cục gồm mở đầu, 4 chương nội dung chính, kết luận, phụ lục và tài liệu tham khảo; mỗi chương được cân đối hợp lý về thời gian từng giai đoạn lịch sử gắn với tình hình thực tiễn tại địa phương, bám sát quá trình hình thành phát triển của Lực lượng vũ trang Quân khu 2 và tỉnh Phú Thọ.  

 

 Đại biểu về dự hội thảo chụp ảnh lưu niệm

 

Cuốn sách sẽ được nghiệm thu xuất bản, phát hành vào dịp kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/2023). Đây sẽ là tư liệu quý báu cho công tác giáo dục truyền thống cách mạng, qua đó nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân thành phố, nhất là thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

VIHC