Hội thảo Lịch sử truyền thống Hội Cựu chiến binh và lịch sử truyền thống Công đoàn huyện Bắc Sơn

Ngày 24/10, Viện Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Việt phối hợp với các cơ quan chức năng huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội thảo truyền thống “Lịch sử truyền thống Hội Cựu chiến binh huyện Bắc Sơn (1990 – 2023 và “Lịch sử truyền thống Công đoàn huyện Bắc Sơn (1980 – 2023”.

Quang cảnh hội thảo Lịch sử truyền thống Hội Cựu chiến binh huyện Bắc Sơn

 

Tại các cuộc hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, góp ý kiến bổ sung nhiều tư liệu về quá trình hình thành, phát triển; những kết quả đạt nổi bật trong mỗi giai đoạn lịch sử. Hội thảo hai cuốn sách theo phương pháp đi từng chương mục, trong từng chương, đi sâu đánh giá cụ thể các sự kiện, nội dung các sự kiện, cần bổ sung, chỉnh sửa…

Quang cảnh hội thảo Lịch sử truyền thống Công đoàn huyện Bắc Sơn

 

Với bố cục chặt chẽ, hai bản thảo đưa ra hội thảo có lượng thông tin phong phú, chính xác, khách quan các sự kiện về hoạt động của Hội Cựu chiến binh và Công đoàn huyện Bắc Sơn. Khi xuất bản, hai cuốn sách vừa là tài liệu hữu ích cho việc nghiên cứu, vừa cung cấp về lịch sử truyền thống Hội Cựu chiến binh và Công đoàn huyện cho Hội viên Cựu chiến binh, đoàn viên công đoàn. Qua từng trang sách, người đọc có được những hiểu biết về quá trình hình thành, phát triển của Hội Cựu chiến và Công đoàn huyện Bắc Sơn.

VIHC