VIHC với hoạt động ngày Phụ nữ Việt Nam 

Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập, Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã ghi “Nam nữ bình quyền”. Đảng sớm nhận rõ, phụ nữ Việt Nam là lực lượng quan trọng của cách mạng và đề ra nhiệm vụ: Đảng phải giải phóng phụ nữ, gắn liền giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp.

Đảng đặt ra yêu cầu phụ phải tham gia các đoàn thể cách mạng và thành lập tổ chức riêng cho phụ nữ để lôi cuốn các tầng lớp phụ nữ tham gia cách mạng. Chính vì vậy, ngày 20/10/1930, Hội Phụ nữ Phản đế Việt Nam (nay là Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam) được thành lập. Sự kiện lịch sử này thể hiện sâu sắc quan điểm của Đảng đối với vai trò của phụ nữ trong cách mạng, đối với tổ chức phụ nữ và sự nghiệp giải phóng phụ nữ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với đại biểu phụ nữ các dân tộc ít người dự Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ 2 ngày 31/5/1956 tại Thủ đô Hà Nội

    Hơn 90 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ngày càng lớn mạnh, người phụ nữ Việt Nam ngày càng có tri thức, có sức khỏe, càng năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu, quan tâm tới lợi ích xã hội và cộng đồng. Trải qua nhiều thăng trầm của xã hội, chị em luôn luôn thể hiện vai trò tích cực, đảm đang, với tấm lòng nhân hậu đã đóng góp nhiều công sức cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập cho đất nước.

    Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10) là dịp để tôn vinh những người phụ nữ, không chỉ ở vẻ đẹp duyên dáng bên ngoài mà còn là vẻ đẹp của đức tính cần cù, chịu thương, chịu khó, hy sinh. Ngày 20/10 cũng là dịp để khẳng định vai trò, vị trí và công lao của người phụ nữ trong xã hội, thể hiện sự ghi nhận, quan tâm của xã hội, tạo nguồn sức mạnh để họ phấn đấu, nỗ lực trong cuộc sống, phát huy hết tài năng và vai trò của mình.

Những ấn phẩm của VIHC về đề tài Phụ nữ

 

  Thời gian vừa qua, đội ngũ cán bộ, nghiên cứu viên của VIHC phối hợp với cấp ủy các địa phương đã sưu tầm tư liệu, nghiên cứu biên soạn nhiều đề tài lịch sử cách mạng, lịch sử các ngành, tác tổ chức chính trị xã hội trong đó có lịch sử phong trào phụ nữ các địa phương. VIHC tiếp tục tích lũy kiến thức, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ để tập trung nghiên cứu các để tài về phong trào Phụ nữ các địa phương, góp phần đưa giá trị, phẩm chất “Anh hùng – bất khuất – trung hậu – đảm đang” của người Phụ nữ Việt Nam đến với bạn đọc.

  VIHC chúc cán bộ, hội viên Phụ nữ các địa phương và chị em phụ nữ của Viện luôn phát huy phẩn chất phụ nữ Việt Nam, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước: “Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang”.

 

Lãnh đạo VIHC chúc mừng cán bộ, nhân viên nữ trong dịp 20/10/2023

VIHC