Hội thảo “Nậm Pồ 10 năm xây dựng và phát triển”

Ngày 16/5/2023, Huyện ủy Nậm Pồ tỉnh Điện Biên tổ chức Hội thảo lần thứ hai, lấy ý kiến tham gia vào nội dung cuốn kỷ yếu “Huyện Nậm Pồ 10 năm xây dựng và phát triển (23/6/2013 – 23/6/2023)”. Ông Lê Khánh Hòa – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội thảo. Tham gia có đại biển của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên, lãnh đạo và nguyên lãnh chủ chốt của huyện Nậm Pồ.

Toàn cảnh Hội thảo

         Kỷ yếu “Huyện Nậm Pồ 10 năm xây dựng và phát triển” được biên soạn, xuất bản nhân dịp kỷ niệm 10 năm bộ máy của huyện chính thức đi vào hoạt động, nhằm ghi lại chặng đường xây dựng và phát triển của huyện. Cuốn kỷ yếu gồm 3 phần chính: vùng đất và con người huyện Nậm Pồ; huyện Nậm Pồ – 10 năm xây dựng và phát triển; hình ảnh huyện Nậm Pồ xây dựng và phát triển. Cuốn kỷ yếu tái hiện những nội dung, hình ảnh về quá trình hình thành và phát triển của huyện trong giai đoạn 2013 – 2023; phản ánh rõ nét vai trò lãnh đạo của Đảng bộ, hệ thống chính trị; những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại. Từ đó, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, phát huy tinh thần, khí thế, xây dựng và phát triển huyện ngày càng vững mạnh.

           Tại Hội thảo lần thứ hai, các đại biểu đã tham khảo bản thảo cuốn Kỷ yếu “Huyện Nậm Pồ 10 năm xây dựng và phát triển (23/6/2013 – 23/6/2023), đồng thời, xem xét những thay đổi, chỉnh sửa dựa trên những đóng góp, ý kiến trong Hội thảo lần thứ nhất. Sau khi thảo luận, các đại biểu tập trung tham gia ý kiến, góp ý vào các nội dung: Tên gọi, cách hành văn, chọn bìa của cuốn kỷ yếu; chỉnh sửa các thông tin, số liệu chưa chính xác; bổ sung, sắp xếp, lựa chọn hình ảnh phù hợp.

         Kết thúc Hội thảo, Ông Lê Khánh Hòa – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cảm ơn các ý kiến đóng góp của các đại biểu và chỉ ra những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung, đặc biệt cung cấp các hình ảnh trực quan, thiết thực, phù hợp hơn trong quá trình 10 năm hình thành và phát triển của huyện.

 

VIHC