Hội thảo sách Lịch sử Đảng bộ huyện Đoan Hùng (1930 – 2022)

Ngày 12/5/2023, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ tổ chức hội thảo khoa học Lịch sử Đảng bộ huyện Đoan Hùng (1930 -2022) Ông Lê Văn Phượng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Tham gia có lãnh đạo chủ chốt của Huyện ủy, HĐND, UBND, MTTQ của huyện Đoan Hùng, các đại biểu là thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Sưu tầm cuốn sách. Về phía đơn vị tư vấn có các nhà khoa học, nghiên cứu viên của Viện Nghiên cứu lịch sử và văn hóa Việt

Sau hơn một năm tiến hành công tác sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn, Đội ngũ nhân sự của Viện Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Việt đã hoàn thành công tác xây dựng bản thảo sách Lịch sử Đảng bộ huyện Đoan Hùng (1930 – 2022) trên cơ sở kế thừa cuốn sách Lịch sử Đảng bộ huyện Đoan Hùng (1930 – 1954) và Lịch sử Đảng bộ huyện Đoan Hùng (1954 – 2000).

Tại Hội thảo, các đại biểu đồng thuận cao trong việc đánh giá chất lượng cuốn sách mang tính khoa học, đảm bảo tính lịch sử, trong đó, nội dung cuốn sách tái hiện rõ được quá trình hình thành tổ chức Đảng, lãnh đạo nhân dân huyện Đoan Hùng trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và thời kỳ đổi mới.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, Ông Lê Văn Phượng khẳng định, cuốn sách sẽ là tài liệu quý của Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể và nhân dân huyện Đoan Hùng, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, là cẩm nang để đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của huyện trong giai đoạn cách mạng mới.

 

VIHC