Hội thảo sách “Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng (1930 – 2023)

Ngày 10/01/2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc  Việt Nam tỉnh Cao Bằng tổ chức hội thảo lần thứ nhất góp ý Dự thảo cuốn Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giai đoạn 1930 – 2023. Ông Hà Ngọc Giáp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và ông Nguyễn Huy Phương, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Việt đồng chủ trì. Tham gia có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh qua các thời kỳ; thành viên ban chỉ đạo, tổ giúp việc.

 

Ông Hà Ngọc Giáp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phát biểu khai mạc hội thảo

 

Bản thảo Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giai đoạn 1930 – 2023 do Viện Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Việt phối hợp với Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Cao bằng phối hợp xây dựng đề cương, tổ chức sưu tầm tư liệu và nghiên cứu biên soạn. Ngoài phần giới thiệu, kết luận, phụ lục, phụ bản ảnh, sách gồm 7 chương nội dung, tái hiện toàn bộ quá trình hình thành và phát triển của Mặt trận Tổ quốc tỉnh qua các thời kỳ với những thành tựu, hạn chế, bài học kinh nghiệm gắn liền với lịch sử Đảng bộ tỉnh.

 

Ông Nguyễn Phương Huy, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Việt báo cáo đề dẫn tại hội thảo

 

Đây là công trình nghiên cứu công phu, khoa học, thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo của Ủy ban Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Cáo Bằng và sự tâm huyết, công sức của ban chỉ đạo, tổ giúp việc, có ý nghĩa rất lớn vào việc tuyên truyền, lan tỏa hoạt động của Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bà Bế Lan Phương, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Bằng phát biểu

 

Tại hội thảo, các đại biểu tham gia góp ý về bố cục, thiết kế, nội dung, sự kiện chính trị, địa danh, thời gian, tên gọi cuốn sách; cách thể hiện, văn phong, ngôn ngữ, kỹ thuật trình bày. Các đại biểu đề nghị Ban biên soạn bổ sung thêm thành thành viên các tổ chức chính trị – xã hội; đề cập thêm những giai đoạn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và danh sách lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh qua các thời kỳ; công tác tập hợp lực lượng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nghiên cứu, bổ sung bố cục phân định các giai đoạn lịch sử cho phù hợp… Đồng thời, đề xuất khai thác những khía cạnh khác nhau thể hiện sự đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo của Mặt trận Tổ quốc tỉnh qua các thời kỳ; đưa ra những quan điểm thẳng thắn với góc nhìn chân thực, khách quan. Qua đó, giúp Ban chỉ đạo nhận thức đầy đủ, chính xác về bản chất của những sự kiện lịch sử, làm sâu sắc những nhận định, đánh giá cũng như những bài học kinh nghiệm qua 93 năm xây dựng và phát triển của Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

Phát biểu kết luận hội thảo, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Ngọc Giáp nhấn mạnh: Sau hội thảo lần 1, bản thảo cuốn sách tiếp tục được nghiên cứu, bổ sung, chỉnh sửa. Để tiến độ biên soạn cuốn sách đạt theo yêu cầu đề ra theo kế hoạch, đề nghị bộ phận biên tập, Viện Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Việt tiếp thu, tổng hợp, điều chỉnh, bổ sung và hoàn chỉnh cuốn Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giai đoạn 1930 – 2023. 

Đại biểu về dự hội thảo chụp ảnh lưu niệm

VIHC