Kỷ yếu 70 năm Ngày Giải phóng huyện Sìn Hồ (19/12/1953 – 19/12/2023)

Sìn Hồ là huyện vùng cao, biên giới của tỉnh Lai Châu, cách thành phố Lai Châu khoẳng 60km về phía Tây, là nơi hội tụ sinh sống của 14 dân tộc. Mỗi dân tộc đều có những nét văn hóa mang sắc thái riêng, quý giá và độc đáo, là minh chứng rõ nét cho lịch sử hình thành của đồng bào qua hàng nghìn năm sinh sống nơi đây.

Trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, với địa hình hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn, bị cách biệt với miền xuôi, trong khi địch tìm mọi cách tăng cường kiểm soát, ngăn chặn ảnh hưởng của phòng trào cách mạng trong nước đến địa phương nên trên địa bàn huyện chưa có tổ chức Đảng. Ngày 10/10/1949, Ban Cán sự Đảng Lai Châu được thành lập. Ngày 01/08/1951, Ban Cán sự liên huyện Quỳnh – Hồ – tổ chức tiền thân của Đảng bộ huyện Sìn Hồ được thành lập. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trải qua quá trình đấu tranh gian khổ, ngày 19/12/1953, huyện Sìn Hồ hoàn toàn được giải phóng đã ghi vào lịch sử của huyện như một trang sử hào hùng, một biểu tượng của chủ nghĩa yêu nước và tinh thần bất khuất.

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Sìn Hồ (19/12/1953 – 19/12/2023), nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, đấu tranh cách mạng, lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đi trước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước, đồng thời thể hiện khát vọng vươn lên không ngừng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Sìn Hồ quyết định xuất bản cuốn “70 năm Ngày giải phóng huyện Sìn Hồ (19/12/1953 – 19/12/2023)”

VIHC