Lịch sử Đảng bộ thành phố Phổ Yên (1942-2022)

Phổ Yên là thành phố trung du, nằm ở phía Nam tỉnh Thái Nguyên, cửa ngõ nối liền vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng với các tỉnh phía Bắc. Với vị trí được coi là “phên giậu phía Bắc của kinh thành Thăng Long”, nhân dân Phổ Yên sớm có truyền thống yêu nước và cách mạng. Trải qua quá trình dựng nước và giữ nước, Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Phổ Yên luôn phát huy truyền thống đoàn kết, anh dũng, kiên cường đấu tranh chống ngoại xâm, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, xây dựng quê hương.
Trong quá trình đấu tranh cách mạng đã xuất hiện những quần chúng ưu tú, trung kiên, trở thành hạt nhân dẫn đến sự ra đời của tổ chức Đảng ở địa phương. Năm 1942, tổ chức đảng đầu tiên của Phổ Yên được thành lập tại tổng Tiên Thù, đánh dấu bước phát triển mới của phong trào cách mạng ở Phổ Yên. Tháng 10/1945, Ban cán sự đảng Phổ Yên được thành lập, từ tháng 6/1946, Đảng bộ huyện Phổ Yên  thành lập đã lãnh đạo nhân dân thực hiện nhiệm vụ củng cố và bảo vệ chính quyền. Năm 2015, thị xã Phổ Yên được thành lập theo Nghị quyết số 932/NQ-UBTVQH13, ngày 15/5/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đến ngày 15/02/2022, tại phiên họp thứ 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Phổ Yên (có hiệu lực thi hành từ ngày 10/4/2022), mở ra thời kỳ, thời cơ và vị thế mới cho Phổ Yên vươn lên phát triển mạnh mẽ.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm từ khi tổ chức đảng đầu tiên ở Phổ Yên được thành lập (1942 – 2022), trên cơ sở 3 cuốn sách: “Lịch sử Đảng bộ huyện Phổ Yên (1930 – 1954)” (xuất bản năm 1995); “Lịch sử Đảng bộ huyện Phổ Yên (1954 – 2000)” (xuất bản năm 2004); “Lịch sử Đảng bộ thị xã Phổ Yên (2000 – 2020)” (xuất bản năm 2020), Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Phổ Yên tổ chức chỉnh lý, bổ sung, tái bản cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ thành phố Phổ Yên (1942 – 2022)”. Cuốn sách có dung lượng 600 trang, xuất bản năm 2022, gồm Lời giới thiệu, 6 chương nội dung, Kết luận, Phụ lục. Nội dung cuốn sách phản ánh chân thực vùng đất và con người Phổ Yên, đặc biệt là quá trình xây dựng, phát triển, hoạt động lãnh đạo và kết quả đạt được của Đảng bộ thành phố Phổ Yên trên các lĩnh vực từ năm 1942 đến năm 2022. Các sự kiện lịch sử được biên soạn khách quan, khoa học đặt trong mối quan hệ với các sự kiện lịch sử của tỉnh Thái Nguyên và của đất nước, do đó, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tình yêu quê hương, đất nước, tự hào dân tộc cho các thế hệ người dân Phổ Yên hôm nay và mai sau.

 

VIHC