Lịch sử Đảng bộ huyện Sìn Hồ (1951-2021)

Sìn Hồ nằm cách thành phố Lai Châu khoảng 60km về phía Tây, với đường biên giới dài 12,973km tiếp giáp với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), huyện có vị trí quan trọng về quốc phòng – an ninh và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Huyện nằm ở độ cao trung bình hơn 1.500m, là địa bàn cư trú của đồng bào 20 dân tộc anh em.

Tháng 8/1951, Ban Cán sự liên huyện Quỳnh – Hồ – tổ chức tiền thân của Đảng bộ huyện Sìn Hồ được thành lập. Vượt lên những khó khăn, đội ngũ đảng viên đã phát huy phẩm chất được tôi luyện trong đấu tranh gian khổ, bám đất, bám dân, cùng nhân dân hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ kháng chiến chống Pháp ngay trên quê hương, tiễu phỉ trừ gian, đóng góp sức người, sức của cho chiến dịch Điện Biên Phủ, góp phần kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.Đảng bộ và nhân dân huyện Sìn Hồ còn đóng góp nhiều công sức trong kháng chiến chống Mỹ và bảo vệ vững chắc vùng biên cương của Tổ quốc.

Sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng (1986 – 2021), từ những kinh nghiệm được đúc rút trong quá trình lãnh đạo, Đảng bộ huyện Sìn Hồ không ngừng trưởng thành, từng bước đưa địa phương thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu, xây dựng quê hương Sìn Hồ ổn định và phát triển.

Nhằm ghi lại những sự kiện của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Sìn Hồ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Sìn Hồ phối hợp với đội ngũ nhân sự của Viện Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Việt tổ chức tái bản có chỉnh lý, bổ sung cuốn “Lịch sử Đảng bộ huyện Sìn Hồ (1951 – 2021)” trên cơ sở kế thừa nội dung cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ huyện Sìn Hồ (1951 – 2008)” đã phát hành vào năm 2009, trong đó bổ sung mới giai đoạn 2008 – 2021.

Cuốn sách phản ánh khách quan, trung thực về vùng đất, con người và quá trình hình thành và phát triển của Đảng bộ huyện Sìn Hồ gắn với dòng chảy cách mạng của đất nước, của tỉnh Lai Châu. Cuốn sách vừa là tài liệu góp phần giáo dục truyền thống yêu quê hương, đất nước, tinh thần đấu tranh cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc, nhất là thế hệ trẻ; vừa là nguồn tài liệu nghiên cứu, bài học kinh nghiệm cho các cấp ủy, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn cách mạng mới.

 

VIHC