Lịch sử Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Tam Nông (1945 – 2022)

Tam Nông là huyện miền núi, nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Phú Thọ, là nơi có truyền thống văn hóa lâu đời, có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh, kinh tế – xã hội của tỉnh. Nhân dân Tam Nông có truyền thống cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất; kiên cường chống thiên tai và đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Đảng bộ huyện Tam Nông, lực lượng vũ trang trong huyện đã đoàn kết, vượt qua khó khăn, thử thách, lập nhiều thành tích xây dựng và bảo vệ quê hương, góp phần vào sự phát triển của tỉnh Phú Thọ.

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa to lớn của việc ghi lại quá trình xây dựng và trưởng thành, phát triển của lực lượng vũ trang huyện trong gần 80 năm qua là việc làm cần thiết, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trực thuộc cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân địa phương.

Đội ngũ nhân sự của Viện Nghiên cứu lịch sử và Văn hóa Việt phối hợp với thường trực Huyện ủy và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tam Nông tổ chức sưu tầm tư liệu, nghiên cứu biên soạn và xuất bản cuốn sách “Lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân huyện Tam Nông (1945 – 2022)”.

Cuốn sách hoàn thành và ra mắt bạn đọc đúng vào dịp kỷ niệm 77 năm thành lập lực lượng vũ trang tỉnh Phú Thọ (1945 – 2022); 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (1944 – 2022); 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (1989 – 2022) với nội dung khắc họa rõ nét những chiến công, đóng góp của quân và dân Tam Nông trong công cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ, bảo vệ Tổ quốc và công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu trong thời kỳ đổi mới.

 Cuốn sách trở thành nguồn tư liệu quý, góp phần giáo dục thế hệ mai sau về lịch sử hào dùng của lực lượng vũ trang nhân dân huyện Tam Nông nói riêng và của quân và dân Phú Thọ nói cung, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân Tam Nông có thêm động lực để góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, đổi mới.

 

VIHC