Nậm Pồ 10 năm xây dựng và phát triển (2013 – 2023)

Huyện Nậm Pồ được thành lập theo Nghị quyết số 45/NQ-CP, ngày 25/8/2012 của Chính phủ “Về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện thuộc tỉnh Điện Biên”, trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính của hai huyện Mường Nhé và Mường Chà.

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm kể từ khi bộ máy của huyện chính thức đi vào hoạt động (23/6/2013 – 23/6/2023), nhằm ghi lại chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển, hồi tưởng những ký ức tốt đẹp, những dấu ấn sâu sắc để thấy được sự đổi mới, bứt phá và hướng tới tương lai phát triển của một huyện miền núi biên giới xa xôi, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nậm Pồ khóa III (nhiệm kỳ 2020 – 2025) phối hợp với nhân sự Viện Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Việt tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn Kỷ yếu “Nậm Pồ – 10 năm xây dựng và phát triển (2013 – 2023)”.

Cuốn sách gồm 3 phần chính, khái quát về vùng đất, con người huyện Nậm Pồ; quá trình xây dựng và phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng; những hình ảnh phản ánh rõ nét những kết quả sau những nỗ lực bền bỉ của tập thể cán bộ, đảng viên và nhân dân Nậm Pồ, nhất là vai trò lãnh đạo của Đảng bộ, những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Từ đó góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo động lực để động viên tinh thần, khí thế của cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn huyện thêm quyết tâm đưa huyện Nậm Pồ hoàn thành mục tiêu xóa đói giảm nghèo bền vững, từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân, giữ vững và tăng cường an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới của Tổ quốc.

 

VIHC