Văn hóa Việt – Giá trị bản sắc (QPVN)

 “Văn hóa Việt – Giá trị bản sắc”  là cuộc trò chuyện của ông Lê Văn Quỳnh Viện trưởng Viện Nghiên cứu lịch sử & Văn Hóa Việt và nhà báo Nguyễn Hòa – Báo Văn hóa trên Kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam (QPVN), phát sóng vào lúc 17 giờ 45 phút ngày 26/8/2023

Xem QPVN tại đây