VIHC: Tham gia Hội thảo về đổi mới sáng tạo và thúc đẩy khởi nghiệp tại tỉnh Khánh Hòa

Ngày 18/8/2023, tại Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, PGS – TS Phạm Văn Huynh, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Viện Nghiên cứu Lịch sử và Văn Hóa Việt đã tham dự và phát biểu tham luận tại Hội thảo “Các yếu tố tác động đến tăng trưởng kinh tế và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp tại tỉnh Khánh Hòa”.  Hội thảo do Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa phối hợp Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh tổ chức.

 

 

Quang cảnh hội thảo “Các yếu tố tác động đến tăng trưởng kinh tế và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp tại tỉnh Khánh Hòa”

 

Hội thảo được tổ chức trong khuôn khổ đề tài khoa học do Trường Đại học Kinh tế – Luật Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, PGS. TS khoa học Phạm Đức Chính làm Chủ nhiệm. Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe các tham luận các vấn đề liên quan gồm: Các yếu tố tác động đến tăng trưởng kinh tế và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp tại tỉnh Khánh Hòa; khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và những gợi ý chính sách cho tỉnh Khánh Hòa; tăng trưởng kinh tế dựa vào đổi mới sáng tạo của tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2021. Các đại biểu góp ý liên quan đến các vấn đề: Hiện thực hóa các hoạt động của doanh nghiệp Khánh Hòa rất phong phú; đào tạo phát triển nguồn nhân lực; tạo kênh thông tin để doanh nghiệp tham khảo, các doanh nghiệp nhận thức phát triển doanh nghiệp đóng góp sự phát triển của tỉnh…

 

PGS – TS Phạm Văn Huynh và các nhà khoa học về dự Hội thảo

 

Trong phát biểu tham luận, PGS. TS. Phạm Văn Huynh đã nhấn mạnh, làm rõ thêm đặc điểm kinh tế, xã hội, sự phong phú hoạt động khởi nghiệp và bước phát triển năng động của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại tỉnh Khánh Hòa; đồng thời giao lưu, trao đổi cùng các nhà khoa học, các doanh nghiệp về sản phẩm khởi nghiệp, về văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân trong điều kiện mới.

Đây là một trong các hoạt động trao đổi hợp tác về nghiên cứu khoa học của Viện nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Việt tại tỉnh Khánh Hòa và các trung tâm Khoa học ở các tỉnh Nam Trung bộ, tiếp tục khẳng định vị thế, uy tín và năng lực của Viện trong nghiên cứu các đề tài khoa khọc gắn với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

 

VIHC